Analizator parametrów sieci Janitza UMG 96 PQ-L 52.36.001

UMG 96-PQ-L rozszerza serię 96 o przydatne funkcje do analizy jakości energii i charakteryzuje się innowacyjną strukturą pamięci, która umożliwia długie przechowywanie danych.

Opis produktu

Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę jakości energii, monitorowanie prądu różnicowego, czy monitorowanie temperatury, UMG 96-PQ-L oferuje odpowiednie funkcje dla każdego zastosowania. Dzięki UMG 96-PQ-L możliwe jest teraz ekonomiczne zapewnienie pełnej przejrzystości jakości energii na każdym poziomie, a tym samym uniknięcie awarii systemu. Pomiary zdarzeń pełnookresowych można wyświetlać i analizować bezpośrednio na wyświetlaczu. Ponadto sieć modułowa oferuje dużą pamięć, która dzięki specjalnej metodzie kompresji danych zapewnia przechowywanie przez kilka lat. Partycjonowanie pamięci pozwala zachować długoterminowe przechowywanie danych bieżących i mocy oraz umożliwia łączenie przechowywania energii w wysokiej rozdzielczości pomiary jakości. To partycjonowanie pamięci masowej pomaga zwiększyć ilość przechowywanych danych z wyższą wydajnością przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów sprzętu.

Wszystkie wartości można wygodnie wyświetlać i przedstawiać graficznie na kolorowym wyświetlaczu graficznym.