GridVis® Oprogramowanie do wizualizacji parametrów energetycznych

Trzy aplikacje - jedno oprogramowanie

GridVis® edycja

Nowe edycje Essentials, Standard i Expert oferują interesujące funkcje dla różnych wymagań klientów, a także nowe funkcjonalności. Na tej stronie dowiesz się więcej na temat nowego oprogramowania wizualizacyjnego GridVis.

Zarządzanie energią – kontrola jakości energii – monitorowanie prądów upływowych.
Skalowalne oprogramowanie do analizy sieci GridVis® umożliwia realizację trzech zastosowań zarządzania energią, monitorowania jakości energii i wykrywania prądu upływowego.

GridVis® identyfikuje potencjalne oszczędności energii, analizuje parametry i pomaga zoptymalizować wykorzystanie urządzeń, a także wykryć przestoje produkcyjne na wczesnym etapie. To sprawia, że skalowalne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie doskonale nadaje się do tworzenia zgodnych ze standardami systemów monitorowania energii, RCM i jakości energii.

FUNKCJE W SKRÓCIE

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Certyfikowany zgodnie z ISO 50001. Dzięki Janitza GridVis® jesteś po bezpiecznej stronie, jeśli chodzi o takie rzeczy, kontrolna jakości energii zgodnie z EN 50160.

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE ALARMAMI

Monitoruj wartości graniczne mierzonych zmiennych, dane dotyczące zużycia, prądy różnicowe i komunikację z urządzeniami. O przekroczeniach progów będziesz informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej i interfejsu internetowego.

WIZUALIZACJA I DOKUMENTACJA

Wizualizacja internetowa według Twoich potrzeb. Szybko i łatwo twórz własne pulpity nawigacyjne i wykresy z szeroką gamą grafik bez znajomości programowania.

ANALIZA I OCENA DANYCH

Analizuj i oceniaj dane pomiarowe. Korzystaj z wielu narzędzi, takich jak statystyki, wykresy, mapy cieplne, diagramy Sankeya i kluczowe wskaźniki wydajności.

ŁĄCZNOŚĆ

Czy to OPC UA, REST API czy CSV. Oferujemy wiele opcji importu i eksportu danych, a także dostępu do danych. Otwarty i przyszłościowy system.

AUTOMATYZACJA

Użyj funkcji automatyzacji do zarządzania zadaniami w czasie. Planuj import danych, generowanie raportów lub odczyty urządzeń i twórz harmonogramy zmian.

EDYCJE

Dostępne są różne wersje GridVis®. Bezpłatna GridVis® Essentials obejmuje podstawowe funkcje konfiguracji, wizualizacji i dokumentacji. GridVis® Standard dodaje liczne opcje wizualizacji danych oraz interfejs sieciowy, który można wykorzystać na przykład do tworzenia dashboardów. Różne funkcje systemu i eksport danych ułatwiają zarządzanie danymi i umożliwiają dostosowanie do odpowiednich wymagań. GridVis® Expert zapewnia pełen zakres funkcji GridVis®. Przegląd funkcji i różnic można znaleźć w poniższej tabeli.
 •   Funkcje systemu
 • Konfiguracja urządzeń
 • Wersja
  aktualizacja w tle danych poprzez serwer
 • Logika
  możliwość tworzenia wirtualnych urządzeń w systemie za pomocą operatorów logicznych
 • Automatyka
  Automatyczny odczyt pamięci urządzeń, zarządzanie czasem oraz taryfami
 • Zarządzanie bazą danych
  Możliwość tworzenia bazy MSSQL i MYSQL , kopiowania , tworzenia kopii zapasowych
 • Monitorowanie urządzeń
  Informacja o utracie połączenia z urządzeniem
 • Zarządzanie użytkownikami
  Administracja użytkownikami i ich rolami
 • Rejestracja on-line
  Możliwość rejestracji danych dla urządzeń bez pamięci oraz urządzeń od innych dostawców również OPC-UA
 • Active directory
  Połączenie z systemem zarządzania użytkownikami Windows
 • Zarządzanie alarmami
  Monitorowanie danych, przekroczeń i alarmowanie poprzez email, app i stronę www
 •   Wizualizacje
 • Wykresy
  Dla danych historycznych i online
 • Przegląd urządzeń
  Filtrowanie urządzeń z funkcją wyszukiwania
 • Przeglądarka zdarzeń
  Narzędzie do szybkiego przeglądu zdarzeń i stanów nieustalonych
 • Pulpity i szablony
  Wizualizacja danych na edytowalnych wykresach i szablonach
 • Podstawowy pakiet wizualizacji
  Wykresy liniowe, kołowe, słupkowe, dane online
 • Rozszerzony pakiet wizualizacji
  Wykresy HeatMap, Sankey, KPI, Pogoda
 • Wykresy Sankey
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 •   Dokumentacja
 • Podstawowy export danych
  Export do CSV, Raport EN50160, raport zużycia energii
 • Raport RCM
  Raport na temat prądów upływowych
 • Raport jakości energii
  Raport Limit-Evets-Transients, Roczny raport EN50160, Raport jakości energii
 • Raport EnMS
  Raport o zużyciu energii, raport w formie rachunku za energię
 •   Łączność
 • Import danych CSV
  Import do systemu danych zapisanych w formacie CSV
 • Import danych MSCONS
  Import danych zapisanych w formacie MSCONS
 • REST API
  Interface API dla danych online i historycznych
 • Modbus dla danych z urządzeń innych producentów
  Możliwość importowania danych po Modbus RTU oraz Modbus TP/IP z urządzeń innych producentów
 • OPC UA Klient
  Intergacja z OPC UA
 • Export w formacie COMTRADE
 • Export w formacie MSCONS

ESSENTIALS


Nieograniczona aktualizacja

STANDARD


Roczna aktualizacja w cenie

EXPERT


Roczna aktualizacja w cenie

 •   Funkcje systemu
 • Konfiguracja urządzeń
 • Wersja
  aktualizacja w tle danych poprzez serwer
 • Logika
  możliwość tworzenia wirtualnych urządzeń w systemie za pomocą operatorów logicznych
 • Automatyka
  Automatyczny odczyt pamięci urządzeń, zarządzanie czasem oraz taryfami
 • Zarządzanie bazą danych
  Możliwość tworzenia bazy MSSQL i MYSQL , kopiowania , tworzenia kopii zapasowych
 • Monitorowanie urządzeń
  Informacja o utracie połączenia z urządzeniem
 • Zarządzanie użytkownikami
  Administracja użytkownikami i ich rolami
 • Rejestracja on-line
  Możliwość rejestracji danych dla urządzeń bez pamięci oraz urządzeń od innych dostawców również OPC-UA
 • Active directory
  Połączenie z systemem zarządzania użytkownikami Windows
 • Zarządzanie alarmami
  Monitorowanie danych, przekroczeń i alarmowanie poprzez email, app i stronę www
 •   Wizualizacje
 • Wykresy
  Dla danych historycznych i online
 • Przegląd urządzeń
  Filtrowanie urządzeń z funkcją wyszukiwania
 • Przeglądarka zdarzeń
  Narzędzie do szybkiego przeglądu zdarzeń i stanów nieustalonych
 • Pulpity i szablony
  Wizualizacja danych na edytowalnych wykresach i szablonach
 • Podstawowy pakiet wizualizacji
  Wykresy liniowe, kołowe, słupkowe, dane online
 • Rozszerzony pakiet wizualizacji
  Wykresy HeatMap, Sankey, KPI, Pogoda
 • Wykresy Sankey
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 •   Dokumentacja
 • Podstawowy export danych
  Export do CSV, Raport EN50160, raport zużycia energii
 • Raport RCM
  Raport na temat prądów upływowych
 • Raport jakości energii
  Raport Limit-Evets-Transients, Roczny raport EN50160, Raport jakości energii
 • Raport EnMS
  Raport o zużyciu energii, raport w formie rachunku za energię
 •   Łączność
 • Import danych CSV
  Import do systemu danych zapisanych w formacie CSV
 • Import danych MSCONS
  Import danych zapisanych w formacie MSCONS
 • REST API
  Interface API dla danych online i historycznych
 • Modbus dla danych z urządzeń innych producentów
  Możliwość importowania danych po Modbus RTU oraz Modbus TP/IP z urządzeń innych producentów
 • OPC UA Klient
  Intergacja z OPC UA
 • Export w formacie COMTRADE
 • Export w formacie MSCONS

ESSENTIALS


Nieograniczona aktualizacja

 •   Funkcje systemu
 • Konfiguracja urządzeń
 • Wersja
  aktualizacja w tle danych poprzez serwer
 • Logika
  możliwość tworzenia wirtualnych urządzeń w systemie za pomocą operatorów logicznych
 • Automatyka
  Automatyczny odczyt pamięci urządzeń, zarządzanie czasem oraz taryfami
 • Zarządzanie bazą danych
  Możliwość tworzenia bazy MSSQL i MYSQL , kopiowania , tworzenia kopii zapasowych
 • Monitorowanie urządzeń
  Informacja o utracie połączenia z urządzeniem
 • Zarządzanie użytkownikami
  Administracja użytkownikami i ich rolami
 • Rejestracja on-line
  Możliwość rejestracji danych dla urządzeń bez pamięci oraz urządzeń od innych dostawców również OPC-UA
 • Active directory
  Połączenie z systemem zarządzania użytkownikami Windows
 • Zarządzanie alarmami
  Monitorowanie danych, przekroczeń i alarmowanie poprzez email, app i stronę www
 •   Wizualizacje
 • Wykresy
  Dla danych historycznych i online
 • Przegląd urządzeń
  Filtrowanie urządzeń z funkcją wyszukiwania
 • Przeglądarka zdarzeń
  Narzędzie do szybkiego przeglądu zdarzeń i stanów nieustalonych
 • Pulpity i szablony
  Wizualizacja danych na edytowalnych wykresach i szablonach
 • Podstawowy pakiet wizualizacji
  Wykresy liniowe, kołowe, słupkowe, dane online
 • Rozszerzony pakiet wizualizacji
  Wykresy HeatMap, Sankey, KPI, Pogoda
 • Wykresy Sankey
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 •   Dokumentacja
 • Podstawowy export danych
  Export do CSV, Raport EN50160, raport zużycia energii
 • Raport RCM
  Raport na temat prądów upływowych
 • Raport jakości energii
  Raport Limit-Evets-Transients, Roczny raport EN50160, Raport jakości energii
 • Raport EnMS
  Raport o zużyciu energii, raport w formie rachunku za energię
 •   Łączność
 • Import danych CSV
  Import do systemu danych zapisanych w formacie CSV
 • Import danych MSCONS
  Import danych zapisanych w formacie MSCONS
 • REST API
  Interface API dla danych online i historycznych
 • Modbus dla danych z urządzeń innych producentów
  Możliwość importowania danych po Modbus RTU oraz Modbus TP/IP z urządzeń innych producentów
 • OPC UA Klient
  Intergacja z OPC UA
 • Export w formacie COMTRADE
 • Export w formacie MSCONS

STANDARD


Roczna aktualizacja w cenie

 •   Funkcje systemu
 • Konfiguracja urządzeń
 • Wersja
  aktualizacja w tle danych poprzez serwer
 • Logika
  możliwość tworzenia wirtualnych urządzeń w systemie za pomocą operatorów logicznych
 • Automatyka
  Automatyczny odczyt pamięci urządzeń, zarządzanie czasem oraz taryfami
 • Zarządzanie bazą danych
  Możliwość tworzenia bazy MSSQL i MYSQL , kopiowania , tworzenia kopii zapasowych
 • Monitorowanie urządzeń
  Informacja o utracie połączenia z urządzeniem
 • Zarządzanie użytkownikami
  Administracja użytkownikami i ich rolami
 • Rejestracja on-line
  Możliwość rejestracji danych dla urządzeń bez pamięci oraz urządzeń od innych dostawców również OPC-UA
 • Active directory
  Połączenie z systemem zarządzania użytkownikami Windows
 • Zarządzanie alarmami
  Monitorowanie danych, przekroczeń i alarmowanie poprzez email, app i stronę www
 •   Wizualizacje
 • Wykresy
  Dla danych historycznych i online
 • Przegląd urządzeń
  Filtrowanie urządzeń z funkcją wyszukiwania
 • Przeglądarka zdarzeń
  Narzędzie do szybkiego przeglądu zdarzeń i stanów nieustalonych
 • Pulpity i szablony
  Wizualizacja danych na edytowalnych wykresach i szablonach
 • Podstawowy pakiet wizualizacji
  Wykresy liniowe, kołowe, słupkowe, dane online
 • Rozszerzony pakiet wizualizacji
  Wykresy HeatMap, Sankey, KPI, Pogoda
 • Wykresy Sankey
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 •   Dokumentacja
 • Podstawowy export danych
  Export do CSV, Raport EN50160, raport zużycia energii
 • Raport RCM
  Raport na temat prądów upływowych
 • Raport jakości energii
  Raport Limit-Evets-Transients, Roczny raport EN50160, Raport jakości energii
 • Raport EnMS
  Raport o zużyciu energii, raport w formie rachunku za energię
 •   Łączność
 • Import danych CSV
  Import do systemu danych zapisanych w formacie CSV
 • Import danych MSCONS
  Import danych zapisanych w formacie MSCONS
 • REST API
  Interface API dla danych online i historycznych
 • Modbus dla danych z urządzeń innych producentów
  Możliwość importowania danych po Modbus RTU oraz Modbus TP/IP z urządzeń innych producentów
 • OPC UA Klient
  Intergacja z OPC UA
 • Export w formacie COMTRADE
 • Export w formacie MSCONS

EXPERT


Roczna aktualizacja w cenie

LICENCJE

Tylko dwa kroki do Twojego własnego oprogramowania GridVis® 

1. Wybierz edycję GridVis®

GridVis®

Essentials

GridVis®

Standard

GridVis®

Expert

W wersji Essentials, liczba obiektów jest nieograniczona, więc następne kroki są niepotrzebne.

2. Wybierz pakiet podstawowy

Pakiety podstawowe są dostępne w różnych rozmiarach, w zależności od liczby potrzebnych elementów. Każdy pakiet podstawowy obejmuje roczny okres aktualizacji, podczas którego można uaktualnić do wyższych wersji. GridVis® może być nadal używany po wygaśnięciu okresu aktualizacji; aktualizacje nie są już wtedy możliwe.

10

przedmiotów

25

przedmiotów

50

przedmiotów

100

przedmiotów

250

przedmiotów

>250

przedmiotów

Co to są przedmioty?
Przedmioty to urządzenia, użytkownicy i importy danych utworzone w GridVis®.

Urządzenia

(Analizatory, moduły)

Użytkownicy

(utworzeni użytkownicy)

Urządzenia

(Analizatory, moduły)

Jeden miernik odpowiada jednemu przedmiotowi, bez względu na to, ile punktów danych zbiera ten licznik. Moduł odpowiada również jednemu przedmiotowi. Wyjątek: moduły wtykowe liczników modułowych nie zużywają żadnych elementów (np. Moduł UMG 96-PA). W dowolnym momencie można zwiększyć ilość elementów. Dzięki temu ulepszeniu można efektywnie kosztowo skalować rozmiar projektu w górę.

Opcje, rozszerzenia, ulepszenia

Wydłuż okres aktualizacji

(dostępne dla wersji Standard i Expert)

Jeśli chcesz nadal otrzymywać aktualizacje po wygaśnięciu okresu aktualizacji, możesz w dowolnym momencie wykupić przedłużenie o 1 lub 3 lata. Możesz także wybierać spośród różnych rozmiarów aktualizacji (patrz pakiety podstawowe). Zakupione pakiety są następnie obciążane i uznawane na podstawie istniejących aktualizacji i poprzedniej daty ważności. Nie brakuje dnia!

1

rok

3

lata

Zaktualizuj do GridVis® Expert 

(dostępne w wersji Standard)

Dzięki aktualizacji GridVis® Standard może zostać ulepszony, aby stać się GridVis® Expert. Możesz uaktualnić w dowolnym momencie, a okres uaktualniania jest automatycznie przedłużany do 12 miesięcy. Pamiętaj, że aktualizacja zależy również od liczby przedmiotów. Musi być większa lub równa aktualnie używanej liczbie elementów. 

Ulepszenie przedmiotu

(dostępne dla wersji Standard i Expert)

Podstawowe pakiety można wzbogacić o pakiety przedmiotów. Te ulepszenia można zamawiać więcej niż jeden raz i łączyć ze sobą.

10

przedmiotów

25

przedmiotów

50

przedmiotów

×
img

  Get In Touch

  Informacje kontaktowe

  Numer telefonu

  55 645 69 79

  fax: 55 279 62 91

  E-mail

  biuro@acs-systems.pl

  Adres

  82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 21C