Spis treści

 

MONITOROWANIE PRĄDU SZCZĄTKOWEGO

Kompleksowe monitorowanie prądu szczątkowego zapewnia wysoką dostępność i zwiększa ochronę przeciwpożarową. Jest to szczególnie przydatne w obszarach, w których awarie nie mogą wystąpić w żadnych okolicznościach.

DLACZEGO MONITOROWANIE PRĄDU SZCZĄTKOWEGO JEST PRZYDATNE?
Kompleksowe monitorowanie prądu szczątkowego zapewnia wysoką dostępność i pozwala uniknąć przestojów, zapewniając przewagę informacyjną. Informuje o potencjalnych awariach na wczesnym etapie, dzięki czemu można podjąć niezbędne działania, skorygować błędy w miarę ich występowania oraz uniknąć awarii i niebezpiecznych sytuacji.

Kompleksowe monitorowanie prądu szczątkowego zapewnia następujące korzyści:
•Zapobiega wyłączeniom i uszkodzeniom sprzętu lub awariom
•Zapobiega pożarom i zagrożeniom dla pracowników
•Znacznie zmniejsza wysiłek testowy wymagany w zakresie normy IEC 60364-6:2016

JAK DZIAŁA MONITOROWANIE PRĄDU SZCZĄTKOWEGO?
W monitorowaniu prądu szczątkowego (RCM) wszystkie trzy fazy i przewód neutralny są przepuszczane przez przekładnik prądowy sumujący. Prąd sumowania jest idealnie zerowy lub bliski zeru.
Jeśli prąd szczątkowy przepływa do uziemienia, urządzenie monitorujące prąd szczątkowy wykrywa to i może wyzwolić alarm lub odpowiednio go zgłosić. Nawet wolno rosnące prądy szczątkowe, które są nadal zbyt małe, aby wyzwolić alarmy lub bezpieczniki, mogą zostać wykryte. Umożliwia to wykrywanie nawet podstępnych usterek.

RODZAJE PRĄDU SZCZĄTKOWEGO
Prąd szczątkowy dzieli się na trzy rodzaje. Niektóre mierniki mogą wykrywać tylko jeden lub dwa z tych typów. Oznacza to, że podczas konfigurowania systemu monitorowania prądu szczątkowego należy zwrócić uwagę na rodzaj prądu szczątkowego, który może wystąpić i odpowiednio wybrać wymaganą technologię pomiarową.
→ TYP A
Wrażliwy na prąd zmienny + prąd impulsowy
Występuje we wszystkich obszarach

→ TYP B
Wrażliwy na cały prąd
Przemysł

→ TYP B+
Czuły na cały prąd
Możliwość wykrywania bardzo wysokich częstotliwości

Większe bezpieczeństwo, wyższa dostępność systemu, mniejsze ryzyko pożaru
→ Możliwość monitorowania stanu systemu przez cały czas i kompleksowo jest pożądanym celem dla każdego operatora systemu. Powodem jest to, że z ekonomicznego punktu widzenia nieplanowane przestoje kosztują ciężkie pieniądze.

      UNIKANIE AWARII SYSTEMU
                                    

 

    POPRAW OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ

 

    SYGNALIZACJA ZAMIAST WYŁĄCZENIA

 

    OPTYMALIZACJA KOSZTÓW KONSERWACJI

 

Zastosowania i obszary wykorzystania mierników różnicowoprądowych RCM:
• Ciągłe monitorowanie prądów roboczych
• Stałe monitorowanie zwarć doziemnych
• Komunikaty o przekroczeniu prądu znamionowego
• Monitorowanie pełnych rozkładów energii
• Zarządzanie centrum kosztów
• Przejrzystość kosztów energii
• Bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury IT
• PDU w centrach danych
• Zwiększenie dostępności
• Prosta parametryzacja i obsługa pomiarów RCM
• Automatyczne raportowanie w przypadku wystąpienia problemów umożliwia szybkie rozpoczęcie działań zaradczych
• Ocena i przechowywanie danych w centralnych bazach danych za pośrednictwem kompleksowego rozwiązania programowego

W wielu systemach kluczową cechą zapewniającą bezpieczeństwo jest zastosowanie wyłączników automatycznych, które odłączają poszczególne odbiorniki lub całe obwody w odpowiednim czasie w przypadku wystąpienia usterki. Nie jest to jednak optymalne rozwiązanie, ponieważ wyłączenia następują bez ostrzeżenia. Dzięki nowej generacji urządzeń pomiarowych firmy Janitza do monitorowania prądu szczątkowego można znacznie zbliżyć się do bezpiecznego systemu.

Twoje korzyści:
→ Wykrywanie usterek i kosztownych awarii spowodowanych prądami szczątkowymi z wyprzedzeniem dzięki rozwiązaniom do monitorowania prądu szczątkowego firmy Janitza.
→ Jako operator systemu, przez cały czas miej oko na stan swojego systemu. Nieplanowane przestoje kosztują.

POLECANE PRODUKTY: