Urządzenie do monitorowania prądu szczątkowego typ A, dla Rogowski CTS RCM 201-ROGO Janitza

MONITOROWANIE PRĄDU SZCZĄTKOWEGO JANITZA
RCM 201-ROGO umożliwia ciągłe monitorowanie systemów TN-S i jest zgodny z normą DIN EN 62020/VDE 0663/IEC 62020. Odnosi się to do urządzeń monitorujących prąd szczątkowy, które sprawdzają obwody pod kątem występowania prądu szczątkowego i wyzwalają alarm w przypadku przekroczenia ustawionej wartości alarmowej. Idealnie nadaje się do monitorowania prądów szczątkowych w systemach TN-S. Głównym zastosowaniem tego samodzielnego urządzenia jest pomiar prądu szczątkowego typu A w systemach o dużym przekroju lub systemach szyn zbiorczych. W połączeniu z cewką Rogowskiego (wchodzącą w zakres dostawy), użytkownik cieszy się elastycznością nawet w ograniczonych przestrzeniach, a także korzysta z możliwości modernizacji urządzenia pomiarowego.
Jeśli wymagane jest monitorowanie prądu szczątkowego od typu A do typu B+ w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia lub podrozdzielnicy w systemach uziemionych, RCM 202-AB jest idealnym rozwiązaniem.

Opis

Zalety ciągłego monitorowania prądu szczątkowego


Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych


Redukcja wysiłku pomiarowego przy powtarzaniu testów


Oszczędność kosztów i większa dostępność na wysokim poziomie.

ZASTOSOWANIA

ZGODNY Z NORMAMI POMIAR TYPU A NA SZYNIE ZBIORCZEJ
Urządzenie do monitorowania prądu szczątkowego RCM 201-ROGO jest zgodne z normą DIN EN 62020 i jest używane do monitorowania systemów i odbiorników, które muszą działać bez przerwy. Idealnie nadaje się do monitorowania prądów różnicowych w systemach TN-S. Głównym zastosowaniem tego samodzielnego urządzenia jest pomiar prądu szczątkowego typu A w systemach o dużym przekroju lub systemach szyn zbiorczych. W połączeniu z cewką Rogowskiego (wchodzącą w zakres dostawy), użytkownik cieszy się elastycznością nawet w ograniczonych przestrzeniach, a także korzysta z możliwości modernizacji urządzenia pomiarowego.

ELASTYCZNY PRZEKŁADNIK PRĄDOWY O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH:
– Oszczędność miejsca i szybka instalacja
– Łatwa modernizacja istniejących systemów
– Instalacja nie wymaga wyłączania systemu
– Wyjście analogowe dla zewnętrznych urządzeń pomiarowych

 

NARZĘDZIA

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ POMIARU
•od 1% do wartości końcowej
•Pomiar prądów szczątkowych w zakresach pomiarowych 5/10/25/125 A
MOŻLIWOŚĆ MODERNIZACJI
•Przekładniki prądowe Rogowski RCM do dużych przekrojów kabli i szyn zbiorczych do 4000 A


KOMPATYBILNOŚĆ
•Kompatybilny z wejściami RCM urządzeń pomiarowych Janitza
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI IEC 62020
•Rejestrowanie, ocena i monitorowanie prądów szczątkowych typu A
FUNKCJA ALARMU
•Konfigurowalne wartości graniczne i wyjście alarmowe poprzez wyjście cyfrowe i Modbus
KOMUNIKACJA
•Interfejs RS-485 (protokół: Modbus RTU)
•Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami nadrzędnymi Janitza Modbus z obsługą komunikacji

NUMERY ARTYKUŁÓW

RCM 201-ROGO
Napięcie robocze 24 V DC
15.03.629