Moduły rozszerzeń Janitza – FBM 10

Seria FBM10 stanowi niedrogą alternatywę dla systemu We/Wy WAGO. Wszystkie moduły rozszerzeniowe FBM10 posiadają interfejs RS485 z protokołem Modbus RTU i mogą służyć jako urządzenia podrzędne dla urządzeń z serii UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 508, UMG 509-PRO, UMG 511 i UMG 512-PRO. Urządzenia z serii UMG 104 i UMG 507 nie mogą być używane jako urządzenia nadrzędne dla modułów FBM10.

Opis

→INTERFEJS RS485
Wiele urządzeń pomiarowych UMG wyposażonych jest w interfejs RS485 z protokołem Modbus RTU, który umożliwia niezwykle opłacalną pracę w sieci. Charakteryzuje się on prostą strukturą topologii i niewrażliwością na zakłócenia EMC. Komunikacja między nadajnikiem a odbiornikiem odbywa się za pośrednictwem ekranowanej skrętki.
→GRIDVIS®
GridVis® to kompleksowe i skalowalne oprogramowanie do konfiguracji systemu monitorowania energii i jakości napięcia. Służy zarówno do programowania i konfigurowania wielu urządzeń pomiarowych UMG, jak i do odczytu, przetwarzania i analizy danych pomiarowych. Typowe zastosowania to zasilanie, zakłady przemysłowe, zarządzanie obiektami itp.
→WEJŚCIE TEMPERATURY
Zintegrowane wejście temperaturowe dla termopar (PT 100/1000, KTY 83 lub 84) może być wykorzystywane na wiele sposobów. W ten sposób wrażliwe części systemu mogą być dodatkowo chronione oprócz monitorowania prądu i napięcia, np. temperatury transformatora. Typowe zastosowania to monitorowanie temperatury w głównych rozdzielnicach niskiego napięcia, transformatorach lub szafach serwerowych.
→RAPORTOWANIE
Ważnym elementem analizy sieci jest generowanie raportów przez GridVis®. Zapewnia on szybką i przejrzystą reprezentację jakości napięcia w określonych przedziałach czasowych. Raporty dotyczące jakości zasilania są oparte na międzynarodowych standardach (EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE 519 itp.). Oprócz raportów PQ, raporty zużycia energii są bardzo korzystne dla użytkownika. Generacja i wysyłka mogą odbywać się automatycznie zgodnie z dowolnie definiowanymi harmonogramami.

FUNKCJE I CECHY

ZDECENTRALIZOWANE MODUŁY I/O FIELDBUS SERII FBM10
•Interfejs RS485
•Protokół Modbus RTU
•Może być używany jako urządzenie podrzędne do urządzeń pomiarowych serii UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 508, UMG 509-PRO, UMG 511 i UMG 512-PRO.
•Możliwe jest również połączenie na odległość do 1000 m z interfejsem głównym RS485 Modbus urządzenia; za pomocą kabla Profibus lub np. kabla typu Li2YCY(TP) 2 x 2 x 0,22.
•Dostępne są gotowe moduły skonfigurowane i zaprogramowane zgodnie z wybranym urządzeniem pomiarowym.

ZASTOSOWANIE MODUŁÓW FBM10I I FBM10R

•Połączenie różnych sygnałów wejściowych i wyjściowych w celu dystrybucji do odpowiednich uczestników.
•Aby korzystać z modułów magistrali polowej, wymagane jest połączenie z odpowiednim urządzeniem nadrzędnym Modbus z serii UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 508, UMG 509-PRO, UMG 511 lub UMG 512-PRO.
•Wszystkie punkty danych zintegrowane z systemem Janitza
•Akwizycja różnych parametrów, takich jak dane procesowe, stany, komunikaty o błędach, wartości graniczne, wyjścia alarmowe itp.
•Archiwizacja i wizualizacja za pomocą oprogramowania GridVis

Rys: Moduły magistrali polowej I/O są podłączane za pośrednictwem interfejsu RS485 urządzenia pomiarowego UMG.

→PRZYKŁAD UŻYCIA WEJŚĆ:
•Blokowanie lub włączanie Emax
•Przełączanie taryfy
•Przełączanie wartości zadanej Emax
•Okres pomiaru synchronizacji
•Komunikaty o błędach
•Komunikaty o stanie

Rys: Schemat połączeń FBM10 PT1000/PT100; 2-przewodowe wejście temperatury

→PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA WYJŚĆ
•Wyjścia Emax
•Wyjścia wartości granicznych dla wartości mierzonych

ZASTOSOWANIE MODUŁÓW FBM10PT1000

•Moduł magistrali temperaturowej
•Rejestracja do 10 pomiarów temperatury (np. za pośrednictwem PT100 lub PT1000)
•Rejestracja i wizualizacja zmierzonych wartości odbywa się za pomocą UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 508, UMG 509-PRO, UMG 511 lub UMG 512-PRO i wymaganego rozszerzenia.
PRZYKŁAD:
•Monitorowanie temperatury
•Wykrywanie temperatury

Rys.: Po zainstalowaniu aplikacji można również zapisać wartości.

 

DANE TECHNICZNE