Spis treści

 

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE DZIĘKI PRODUKTOM JANITZA I OPROGRAMOWANIU WIZUALIZACYJNEMU GridVis®

Kompleksowe zarządzanie energią może obniżyć koszty energii i zoptymalizować jej zużycie. Międzynarodową normą przewodnią jest DIN EN ISO 50001 i powiązane normy. Określają one, w jaki sposób należy przeprowadzać pomiary.

 

GROMADZENIE DANYCH ENERGETYCZNYCH JAKO PODSTAWA
Nowoczesne, zgodne z normami zarządzanie energią opiera się na zarejestrowanych danych energetycznych i określonych kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI lub EnPI). Stanowią one podstawę wszystkich dalszych działań i oceny systemu zarządzania energią.

Szczegółowe pomiary zużycia na każdym poziomie pozwalają spełnić wymagania. Zastosowana technologia pomiarowa musi być dostosowana do odpowiedniego poziomu i rejestrować wszystkie wymagane wartości pomiarowe. W szczególności urządzenia pomiarowe, które mogą rejestrować kilka danych wyjściowych w tym samym czasie, są bardzo odpowiednie do wyświetlania szczegółowego przeglądu w sposób oszczędzający koszty.

 

OCENA I DOKUMENTACJA ZGODNA Z NORMAMI

GridVis® może być używany do oceny danych energetycznych i obliczania wskaźników KPI. Opcje wyświetlania bieżącego przepływu, zużycia i rozwoju w wybranym okresie zapewniają szybki przegląd i pomagają określić sukces poszczególnych środków. GridVis® posiada certyfikat zgodności z normą ISO 50001.