Realizacja

Zarządzanie szczytowym zapotrzebowaniem (PDMS) i zarządzanie centrum kosztów – Herborner Pumpenfabrik

Co zostało zrobione?

Kraj: Niemcy
Nazwa projektu: HP Peak Demand Management
Firma: Herborner Pumpenfabrik
Segment rynku: Przemysł, producent pomp
Typ aplikacji: Zarządzanie szczytowym zapotrzebowaniem (PDMS) i
zarządzanie centrum kosztów
Opis projektu: W roku 2007 firma miała szczytowe obciążenie 600 kW. Zostały one naładowane trzema obciążeniami szczytowymi z trzech najwyższych pomiarów miesięcznych. Maksymalne obciążenie można było zmniejszyć o 180 kW do 420 kW. Redukcję tę osiągnięto za pomocą PDMS, tj. poprzez krótkotrwałe odłączenie i redukcję prędkości wcześniej zdefiniowanych obciążeń. Typowymi obciążeniami były wentylatory napędzane przetwornicą częstotliwości, których prędkość można było zmniejszyć, a także sprężarki o dużej skali. Pierwszym krokiem było zainstalowanie systemu AMR (automatycznego odczytu liczników) dla różnych mediów, takich jak gaz, woda, ropa naftowa i energia elektryczna. Dane te są wykorzystywane w celach związanych z korzyściami podatkowymi. Dodatkowo wdrożono system monitorowania poziomu tlenu i piasku szklanego. W przypadku przekroczenia poziomu minimalnego uruchamiany jest E-mail informujący dział zakupów o zamówieniu nowych materiałów.

Korzyści dla klienta:
Oszczędność energii: 37 Euro /kW (37€ x 180kW x 12=79,920€ p.a.)
Przejrzystość: Łatwiejsze negocjacje z zakładami energetycznymi
Szybka analiza awarii: Redukcja kosztów konserwacji
Benchmarking: Porównanie różnych linii produkcyjnych
Redukcja szczytowego zapotrzebowania: Stabilizacja dostaw energii

Wykorzystane produkty

Typ/ilość urządzeń pomiarowych:
UMG 509 PRO # 1 Urządzenie
UMG 604 E # 5 urządzeń
UMG 96S 2, # 5 Urządzenie
Prodata # 2 Urządzenie
Komunikacja:
Ethernet UMG604E, 509 PRO
Modbus, RS485 Między UMG604E i urządzeniem
UMG96S 2/ Prodata
Oprogramowanie:
GridVis i konfiguracja, interfejs graficzny,
UMG604E Strona główna raportowanie, zarządzanie alarmami ..