Spis treści

Wysoka moc, niska cena: Analizator mocy z monitorowaniem prądu różnicowego (RCM) –  UMG 509 PRO JANITZA

Analizator sieci UMG 509 PRO do montażu na panelu przednim jest wyposażony w duży kolorowy wyświetlacz graficzny z intuicyjną obsługą. Jego kompleksowe funkcje pomiarowe (np. krótkotrwałe przerwy, prądy rozruchowe, stany przejściowe, harmoniczne do 63. harmonicznej) są rzadko spotykane w tej klasie cenowej – szczególnie w połączeniu z monitorowaniem prądu różnicowego. Dzięki temu użytkownik może w odpowiednim czasie wykryć źródła usterek, np.: zanim uszkodzenie izolacji doprowadzi do awarii systemu. Wszechstronne opcje komunikacji, takie jak RS485 (Modbus RTU, Profibus), Ethernet TCP/IP, BACnet (opcjonalnie), HTTP, FTP, SNMP, SMTP, SNTP lub DNS umożliwiają ekonomiczną i szybką integrację z istniejącymi architekturami komunikacyjnymi.

Obraz 2: Ilustracja danych historycznych na stronie głównej zintegrowanego urządzenia

Pomiar odbywa się za pośrednictwem 4 oddzielnych wejść prądowych, czy to w celu dodatkowego pomiaru w N lub PE, czy też w celu pomiaru 4 odbiorników jednofazowych . UMG 509 PRO jest wyposażony w oddzielny licznik zużycia na każde wejście prądowe. Duża pojemność pamięci pomiarów wynosząca 256 MB umożliwia rejestrację wszystkich zmierzonych wartości na przestrzeni miesięcy, również bez odczytów pośrednich. Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości zapewnia wykresy online, FFT z harmonicznymi wyświetlanymi na wykresach słupkowych, przejrzystą prezentację miesięcznych wartości kWh, zarządzanie alarmami/wyświetlanie zdarzeń ze znacznikami daty i godziny oraz wiele innych funkcji. Specjalna strona główna urządzeń pomiarowych jest idealna dla użytkowników lub grup docelowych w firmie, którzy nie chcą instalować oprogramowania GridVis® lub go nie potrzebują. Aby uzyskać do tego dostęp, wystarczy konwencjonalna przeglądarka internetowa i połączenie Ethernet (lub lokalny kabel połączeniowy). UMG 509 PRO wykorzystuje protokół BACnet do stosowania w komunikacji w budynku.