Spis treści

 

KOMPLEKSOWE POMIARY


 

Kluczem do pomyślnego wdrożenia transformacji energetycznej i wielu związanych z nią wyzwań jest kompleksowy przegląd sieci. Aby to osiągnąć, dane energetyczne muszą być gromadzone na wszystkich poziomach – od stacji transformatorowej do zdecentralizowanego dystrybutora lub generatora.
To, jak potężna musi być niezbędna technologia pomiarowa, zależy od wymagań. Na przykład, inteligentne sieci dystrybucji energii wymagają bardziej zaawansowanej technologii pomiarowej niż systemy konwencjonalne. Poziom pomiaru również odgrywa rolę. Na przykład technologia pomiarowa w stacji transformatorowej musi spełniać inne wymagania i zadania niż technologia pomiarowa w podstacji dystrybucyjnej.
Janitza oferuje dostosowane, skalowalne rozwiązania z wysokiej jakości technologią dla tych zastosowań.

KOMPLEKSOWE POMIARY
Kluczem do pomyślnego wdrożenia transformacji energetycznej i wielu związanych z nią wyzwań jest kompleksowy przegląd sieci. Aby to osiągnąć, dane energetyczne muszą być gromadzone na wszystkich poziomach – od stacji transformatorowej do zdecentralizowanego dystrybutora lub generatora.
To, jak potężna musi być niezbędna technologia pomiarowa, zależy od wymagań. Na przykład, inteligentne sieci dystrybucji energii wymagają bardziej zaawansowanej technologii pomiarowej niż systemy konwencjonalne. Poziom pomiaru również odgrywa rolę. Na przykład technologia pomiarowa w stacji transformatorowej musi spełniać inne wymagania i zadania niż technologia pomiarowa w podstacji dystrybucyjnej.
Gromadzenie danych energetycznych na wszystkich poziomach przynosi liczne korzyści.
• Szybsza analiza usterek
• Solidna podstawa do planowania sieci
• Podstawa danych dla urządzeń automatyki i sterowania
• Zwiększona dostępność: Redukcja przestojów
• Redukcja strat przesyłowych, dystrybucyjnych i nietechnicznych
• Zarządzanie rozproszoną produkcją energii (np. fotowoltaika, elektrownie wodne itp.)
• Regulacja napięcia w podstacjach dystrybucyjnych
• Zgodność z wymogami regulacyjnymi i taryfowymi (obowiązek dokumentacji)
• Monitorowanie jakości energii (np. zgodnie z normą EN 50160)
• Kontrolowana integracja nowych technologii (np. pojazdy elektryczne, magazynowanie energii)

POMIAR W STACJI TRANSFORMATOROWEJ
Wysokiej klasy analizatory jakości zasilania klasy A, takie jak UMG 512-PRO, są potrzebne do zbierania danych energetycznych na zaciskach zasilania w stacji transformatorowej. Typowe sytuacje zastosowania to dostawy, punkty przesyłowe od dostawców nadrzędnych lub znaczące punkty sprzedaży do głównych klientów o krytycznym znaczeniu. Analizatory jakości zasilania klasy A, które są certyfikowane zgodnie z normą IEC 61000-4-30, są tutaj niezbędne. Oprócz wysoce precyzyjnych pomiarów mocy i energii, jakość zasilania z jej licznymi parametrami jest tutaj na pierwszym planie.
Liczne interfejsy i protokoły gwarantują łatwą integrację systemu (sterownia, SCADA, GIS). Oprócz raportowania stanów pracy i przepływów obciążenia do centralnej dyspozytorni, w wielu przypadkach instalowany jest indywidualny system równoległy do analizy PQ i planowania sieci.
Analizator jakości zasilania UMG 512-PRO jest szczególnie odpowiedni do monitorowania jakości zasilania zgodnie z normami takimi jak EN 50160. Wszystkie parametry jakości zasilania są zbierane i analizowane.

POMIAR PODSTACJI DYSTRYBUCYJNYCH
Podstacje dystrybucyjne odgrywają kluczową rolę w rozbudowie sieci dystrybucyjnej. Ze względu na duże ilości są one bardzo kosztowne.
Zalecane jest tutaj skalowalne rozwiązanie, np. 20CM, które dzięki modułowej rozbudowie do 96 wejść pomiaru prądu może mierzyć kilka wyjść jednocześnie. Zmniejsza to początkowe koszty inwestycji. Jednocześnie jest to rozwiązanie przyszłościowe, ponieważ punkty pomiarowe można łatwo rozbudować.
Optymalizacja w sieci dystrybucyjnej z Janitza:
Rejestrowanie stanu wykorzystania urządzeń
• Ciągłe monitorowanie i analiza komponentów sieci energetycznej
• Dostarczanie i przesyłanie odpowiednich danych pomiarowych energii
• Utrzymanie zakresu napięcia
• Kompleksowe raporty EN 50160 PQ do dokumentacji i analizy usterek
• Minimalizacja przerw i przestojów
• Zorientowana na cel optymalizacja rozbudowy sieci dystrybucyjnej
ZDECENTRALIZOWANY POMIAR DYSTRYBUTORA/GENERATORA
Główna idea rozległych pomiarów wymaga instalacji „zdalnych” urządzeń pomiarowych na najniższym poziomie, takich jak dystrybutory kabli, domowe skrzynki przyłączeniowe, zdecentralizowane elektrownie, a nawet specjalni klienci kontraktowi. Na tym poziomie wymagane są bardzo kompaktowe i ekonomiczne urządzenia pomiarowe – takie jak UMG 103-CBM. Wyższej jakości analizatory jakości zasilania – takie jak UMG 605 – są również często używane w regeneracyjnych elektrowniach.
Połączenie komunikacyjne jest nawiązywane w podstacji dystrybucyjnej. Jeśli infrastruktura nie jest dostępna, regularne odczyty można wykonywać na przykład za pomocą GridVis® Collector.

 

POLECANE PRODUKTY:     

→  UMG 96 PQ-L JANITZA 

 

→  UMG 801 JANITZA 

→  UMG 605 PRO JANITZA                     

→ UMG 96 PA MID+ JANITZA

→  UMG 512 PRO JANITZA