Spis treści

 

Sposób podłączenia analizatora Janitza UMG 103-CBM do SmartLogger3000

→ SmartLogger3000 może być podłączony i zarządzać wieloma miernikami mocy, które obsługują Modbus-RTU.
→ SmartLogger3000 może być podłączony i zarządzać wieloma miernikami mocy obsługującymi protokół DL/T645.

W przypadku występowania silnych zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą wpływać na komunikację, należy użyć kabla ekranowanego (z dwoma skręconymi przewodami sygnałowymi). Rezystancje końcowe (RT=120…150Ω) muszą być zainstalowane po stronie konwertera i na ostatnim urządzeniu podłączonym wzdłuż linii. Dzięki tym rezystancjom, odbity sygnał wzdłuż linii jest redukowany. Jednak w przypadku krótkich odległości (maks. 100 m) lub niskiej prędkości komunikacji (bps) nie ma potrzeby stosowania rezystorów.

1. Podłącz Janitza UMG 103-CBM do Smartlogger3000

Schemat instalacji:

2. Skonfiguruj komunikację i protokół dla portu
Zaloguj się do interfejsu WebUI jako administrator:

Wybierz zakładkę Ustawienia – Komunikacja. Parametr i wybierz RS485. Na wyświetlonej stronie ustaw protokół na Modbus, ustaw parzystość i szybkość transmisji zgodnie z instrukcją miernika mocy i zatwierdź.

Domyślne ustawienia dla Janitza UMG 103-CBM to:
– Protokół: Modbus
– Częstotliwość transmisji: 9600
– Adres: Ustawiony zgodnie z instrukcją licznika (sprawdź poniżej)
– Parzystość: brak
– Stop Bit: 1

Ustaw adres dla Janitza UMG 103-CBM: poniżej znajduje się przykład z adresem komunikacyjnym 3 ustawionym na liczniku. Ustaw adres komunikacyjny licznika.

3. Dodanie miernika energii w WebUI
Jako administrator kliknij zakładkę Konserwacja i wybierz Zarządzanie urządzeniami. Podłącz urządzenie i kliknij Dodaj urządzenia. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw Typ urządzenia na Power Meter, Comm. protokół do Modbus RTU, numer portu, do którego podłączony jest licznik i podać prawidłowy adres, jak pokazano na poniższym rysunku:

SmartLogger3000 może łączyć się z wieloma miernikami mocy z protokołem DL/T645 i Modbus RTU. Upewnij się, że adresy mierników mocy nie są zduplikowane.

4. Ustawianie typu miernika mocy
Jako administrator wybierz Monitorowanie → Wybierz miernik mocy → Parametry robocze, wybierz typ miernika mocy Janitza UMG 103-CBM i prześlij:

5. Sprawdzanie informacji o pracy urządzenia
Z menu Monitorowanie wybierz Miernik mocy i sprawdź status urządzenia oraz wartość, czy odczyt miernika jest prawidłowy: