Spis treści

 

W zakładzie produkcyjnym lub budynku biurowym dane energetyczne mogą być gromadzone za pośrednictwem intranetu, dokumentowane i oceniane w budynku. Ten rodzaj organizacji nie jest łatwy do przeniesienia do firm o zdecentralizowanej strukturze, takich jak wiele sklepów lub sieci itp. Janitza opracowała Energy-Portal dokładnie dla takiej sytuacji. Można go wykorzystać do przechwytywania, oceny i wizualizacji danych energetycznych z różnych lokalizacji. Nie jest do tego wymagana infrastruktura IT ani kosztowne oprogramowanie; wystarczy odpowiednie urządzenie pomiarowe Janitza UMG (UMG 604, UMG 605, UMG 508, UMG 511, UMG 512) i połączenie internetowe. Równie łatwo jest wizualizować dane w dowolnym miejscu na świecie w przeglądarce na komputerze, tablecie lub smartfonie, bez konieczności korzystania ze specjalnego oprogramowania.
Oprogramowanie znane jako App Push Service musi być zainstalowane tylko na urządzeniu pomiarowym UMG. Po jego zainstalowaniu wartości pomiarowe, które mają zostać wysłane, można wybrać na stronie głównej urządzenia pomiarowego. Aplikacja automatycznie przesyła dane pomiarowe na serwer hostingowy „www.energy-portal.com” w cyklach. Standardowe konto może zawierać do 50 urządzeń pomiarowych, każde z maksymalnie 25 wartościami pomiarowymi. Konto obejmuje pojemność serwera i pamięci, moc obliczeniową (IaaS), bazę danych, kopię zapasową danych i oprogramowanie do wizualizacji (SaS). Szyfrowanie HTTPS i codzienna kopia zapasowa zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych. Dla klientów korporacyjnych dostępne są rozwiązania z większą liczbą urządzeń pomiarowych i większą ilością danych pomiarowych.

 

Portal jest niezwykle intuicyjny i dlatego nadaje się dla użytkowników bez zaplecza technicznego. Oprogramowanie do wizualizacji zapewnia interfejs użytkownika, który klient może dostosować za pomocą metody „drag and drop” i zapisać jako pulpit nawigacyjny. Na jedno konto można utworzyć do 100 pulpitów nawigacyjnych.