Dzięki wprowadzeniu normy ISO 50001, którą zastąpiono poprzedni standard EN 16001 wdrożony 24 kwietnia 2012 roku, możliwe stało się określenie odpowiednich wartości parametrów, jakimi powinien kierować się system zarządzania energią elektryczną w każdym przedsiębiorstwie. Nakłada to na przedsiębiorców zarówno pewną odpowiedzialność wynikającą z konieczności stosowania odpowiednich narzędzi pomiarowych, jak i daje szansę na wygenerowanie oszczędności. Pomocna w określeniu występujących rozbieżności jest precyzyjna kontrola jakości energii. Stanowi ona niezbędny element każdego systemu mającego skutecznie obniżyć koszty utrzymania danego zakładu.

Najistotniejszym z celów każdego procesu zarządzania energią jest stałe zmniejszanie zużycia energii i związanych z nią kosztów, słowem – właściwa optymalizacja energii elektrycznej. Jest ona niezbędna dla prawidłowego oraz wydajnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Kontrola jakości energii pozwala bowiem sporządzać niezbędne dane i dokonywać oceny stanu faktycznego systemów. W ten sposób możliwa jest identyfikacja, stworzenie oraz właściwe zaimplementowanie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu wydajności pracy przedsiębiorstw. To bardzo skuteczny sposób na ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Optymalizacja energii elektrycznej to proces

System zarządzania energią elektryczną musi opierać się przede wszystkim na systematyczności. Prawidłowe jego funkcjonowanie wymaga natomiast postrzegania wszelkich stosowanych procedur jako jednej całości, która jest rozpatrywana, rozwijana oraz promowana przez zarząd firmy dzięki odpowiednim rozwiązaniom stosowanym w poszczególnych jej oddziałach. Dopiero całościowe spojrzenie oraz wdrożenie właściwych rozwiązań przynosi mniejsze zużycie energii elektrycznej. Dzięki monitorowaniu pracy za pomocą nowoczesnych urządzeń przedsiębiorstwa mogą nie tylko zmniejszać wydatki związane ze zużyciem energii, ale także podnosić swoją wydajność.

Jak oszczędzać energię? Z badań i analiz przeprowadzonych w ramach polsko-japońskiego programu Master Plan Poszanowania Energii w Polsce wynika, że 40% stanowią oszczędności możliwe do uzyskania z optymalizacji zarządzania użytkowaniem energii! Oznacza to, że kontrola jakości energii zapewnić może generowanie naprawdę sporych oszczędności dla każdego przedsiębiorstwa, które wdroży u siebie ten system. To jeden z najskuteczniejszych sposobów podnoszenia jakości pracy i jej wydajności. Co więcej, mniejsze zużycie energii elektrycznej to także mniejsze straty środowiskowe, a więc funkcjonowanie zgodne ze współczesnym modelem ekologicznym.

Proces planowania i wdrażania rozwiązań zwiększających wydajność systemu energetycznego:

 1. Przeprowadzanie analizy energetycznej

 2. Stworzenie listy rozwiązań do implementacji

 3. Ocena korzyści płynących z zastosowania rozwiązań

 4. Określenie odpowiednich priorytetów

 5. Stworzenie szczegółowego planu implementacji rozwiązań

Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania energią:

 • Możliwość dokładnego określenia zużycia energii przez poszczególne oddziały,

 • zwiększone bezpieczeństwo energetyczne,

 • ochrona środowiska (zastosowanie rozwiązań ekologicznych),

 • zoptymalizowanie poboru energii z różnych źródeł (optymalizacja umów z dostawcami),

 • zwiększenie świadomości pracowników odnośnie wydajności energetycznej i ochrony środowiska,

 • możliwość centralizacji kosztów,

 • szybka identyfikacja i wprowadzenie środków zaradczych w przypadku powstania zauważalnych zmian w poborze energii, dzięki wykorzystaniu stałego systemu kontrolnego.

Jak ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie działa w praktyce? Otóż z zasady systemy zarządzania energią elektryczną wchodzą w skład już istniejących systemów zarządzania i monitoringu zużycia zasobów, takich jak system kontroli jakości (ISO 9001) czy system kontroli środowiskowej (ISO 14001). Pozwala to na zwiększenie wydajności pojedynczych modułów, głównie dzięki wykorzystaniu wspólnych elementów operacyjnych. Wpływa to nie tylko na oszczędzanie energii w przedsiębiorstwie, ale także na możliwość zmniejszenia wydatków ogólnych przedsiębiorstwa.

Analiza podstawą optymalizacji zużycia energii

Niejednokrotnie wprowadzone mogą zostać rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności systemu, a także rozwiązania niewiążące się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które również wpływają na poczynienie oszczędności energetycznych. Jest to jednak możliwe wyłącznie dzięki skrupulatnej analizie źródeł charakteryzujących się wysokim poziomem poboru energii. Standard 50001 (zastępujący wcześniejszą normę o nazwie EN 16001) ma na celu wspieranie rozwoju systemów zarządzania energią elektryczną w przedsiębiorstwach.