Systemy zarządzania energią

Dzięki wprowadzeniu normy ISO 50001, którą zastąpiono poprzedni standard EN 16001 wdrożony 24 kwietnia 2012 roku, możliwe stało się określenie odpowiednich wartości parametrów dla systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach. Pomocna w określeniu występujących rozbieżności jest precyzyjna kontrola jakości energii. Stanowi ona niezbędny element każdego systemu mającego skutecznie obniżyć koszty utrzymania danego zakładu.

Najistotniejszym z celów procesu zarządzania energią jest stałe zmniejszanie zużycia energii i związanych z nią kosztów, słowem – właściwa optymalizacja energii elektrycznej. Jest ona niezbędna dla prawidłowego oraz wydajnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu dokładnych danych i ocenie stanu faktycznego systemu możliwa jest identyfikacja, stworzenie oraz właściwe zaimplementowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.
 

Optymalizacja energii elektrycznej to proces

System zarządzania energią elektryczną musi opierać się przede wszystkim na systematyczności. Prawidłowe jego funkcjonowanie wymaga natomiast postrzegania wszelkich stosowanych procedur jako jednej całości, która jest rozpatrywana, rozwijana oraz promowana przez zarząd firmy dzięki odpowiednim rozwiązaniom stosowanym w poszczególnych jej oddziałach. Dopiero całościowe spojrzenie oraz wdrożenie właściwych rozwiązań przynosi mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Jak oszczędzać energię? Według badań i analiz przeprowadzonych w ramach polsko-japońskiego programu Master Plan Poszanowania Energii w Polsce wynika, że 40% stanowią oszczędności możliwe do uzyskania poprzez optymalizację zarządzania użytkowaniem energii! Oznacza to, że kontrola jakości energii zapewnić może generowanie naprawdę sporych oszczędności dla każdego przedsiębiorstwa, które wdroży u siebie ten system.
 

Proces planowania i wdrażania rozwiązań zwiększających wydajność systemu energetycznego:

 1. Przeprowadzanie analizy energetycznej

 2. Stworzenie listy rozwiązań do implementacji

 3. Ocena korzyści płynących z zastosowania rozwiązań

 4. Określenie odpowiednich priorytetów

 5. Stworzenie szczegółowego planu implementacji rozwiązań

 

Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania energią:

 • Możliwość dokładnego określenia zużycia energii przez poszczególne oddziały,

 • zwiększone bezpieczeństwo energetyczne,

 • ochrona środowiska (zastosowanie rozwiązań ekologicznych),

 • zoptymalizowanie poboru energii z różnych źródeł (optymalizacja umów z dostawcami),

 • zwiększenie świadomości pracowników odnośnie wydajności energetycznej i ochrony środowiska,

 • możliwość centralizacji kosztów,

 • szybka identyfikacja i wprowadzenie środków zaradczych w przypadku powstania zauważalnych zmian w poborze energii, dzięki wykorzystaniu stałego systemu kontrolnego.

Z zasady systemy zarządzania energią elektryczną wchodzą w skład już istniejących systemów zarządzania i monitoringu zużycia zasobów, takich jak system kontroli jakości (ISO 9001) czy system kontroli środowiskowej (ISO 14001).

 

Pozwala to na zwiększenie wydajności pojedynczych modułów, głównie dzięki wykorzystaniu wspólnych elementów operacyjnych. Wpływa to na możliwość zmniejszenia wydatków ogólnych przedsiębiorstwa.

Niejednokrotnie wprowadzone mogą zostać rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności systemu, jak również rozwiązania niewiążące się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które także wpływają na poczynienie oszczędności energetycznych. Jest to jednak możliwe wyłącznie dzięki skrupulatnej analizie źródeł charakteryzujących się wysokim poziomem poboru energii.

Standard 50001 (zastępujący wcześniejszą normę o nazwie EN 16001) ma na celu wspieranie rozwoju systemów zarządzania energią elektryczną w przedsiębiorstwach.

ACS SYSTEMS 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 21C , tel. 55 645 69 79 , fax. 55 279 62 91 email: biuro@acs-systems.pl