Realizacja

MONITOROWANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ RUROCIĄGI, GAZ ZIEMNY I SPRĘŻONE POWIETRZE FIRMY B/S/H

Co zostało zrobione?

Nazwa projektu: FIH – Monitorowanie zasilania
Firma: B/S/H Bosch und Siemens Hausgeraete
GmbH
Segment rynku: Przemysł, Producenci sprzętu gospodarstwa domowego
Typ aplikacji: Zarządzanie centrum kosztów
OPIS PROJEKTU
Firma posiada różne linie produkcyjne, takie jak maszyny prasujące, spawalnicze i montażowe. Klient chce monitorować zużycie energii na każdej linii osobno. Chce również monitorować zużycie gazu ziemnego i sprężonego powietrza.
Zaoferowaliśmy im system monitorowania energii zawierający 33 sztuki UMG 604. Wejścia cyfrowe UMG 604 zostały wykorzystane jako wejścia impulsowe dla zużycia gazu ziemnego i sprężonego powietrza. Stworzyliśmy zmienną zdefiniowaną przez użytkownika w Jasic dla zużycia gazu ziemnego i sprężonego powietrza i zapisaliśmy wartości w pamięci UMG 604.
Wartości są pobierane do bazy danych, a wartości online i offline są monitorowane przez oprogramowanie GridVis. Teraz klient dokonuje szczegółowej analizy kosztów poszczególnych linii produkcyjnych.

Wykorzystane produkty

TYP / ILOŚĆ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH:
UMG 604E # 52.16.002 – 33 Urządzenie


Komunikacja:
Ethernet UMG604E


Oprogramowanie:
GridVis i konfiguracja, interfejs graficzny,
UMG604E Raportowanie na stronie głównej, zarządzanie alarmami …


Korzyści dla klienta:
Szybka analiza awarii: Redukcja kosztów konserwacji
Analiza porównawcza: Porównanie różnych linii produkcyjnych