Systemy szynoprzewodów Janitza – AKM

MONITOROWANIE ENERGII PLUG & PLAY DLA SYSTEMÓW SZYN ZBIORCZYCH
Systemy szyn zbiorczych umożliwiają proste i elastyczne planowanie dzięki systemowi modułowemu, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu i kosztów. Oferują również wysoki poziom bezpieczeństwa i dobre właściwości EMC. Ciągłe monitorowanie jakości zasilania na szynach zbiorczych pozwala zoptymalizować dostępność instalacji. Uzyskana w ten sposób przejrzystość energetyczna stanowi podstawę Energii 4.0.
Dzięki wychodzącym skrzynkom zasilającym do rozdzielaczy szyn zbiorczych, sprawdzona i wydajna technologia pomiaru energii może być łatwo zainstalowana na szynie zbiorczej poprzez instalację plug & play. Są one zgodne z normą DIN EN 61439 i dostępne w różnych wariantach i rozmiarach. Skrzynki zasilające do szyn zbiorczych oferują kompaktową konstrukcję ze zoptymalizowaną charakterystyką temperaturową.

Opis

ZALETY ZINTEGROWANEJ TECHNOLOGII POMIAROWEJ


ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Pomiar zużycia energii przez każdego podłączonego odbiorcę umożliwia ocenę i poprawę efektywności energetycznej, a także ocenę porównawczą różnych odbiorców.
→PRZEJRZYSTOŚĆ SYSTEMÓW SZYN ZBIORCZYCH
Monitorowanie całego systemu szyn zbiorczych jest ważną podstawą planowania zmian i rozbudowy. Zmierzone wartości umożliwiają proste tworzenie kluczowych danych, wzorców i raportów.
→CIĄGŁY POMIAR WSZYSTKICH PRĄDÓW
Pomiar wszystkich prądów fazowych i ciągły pomiar prądu neutralnego umożliwiają wysoką rozdzielczość pomiaru, a także wczesne wykrywanie przeciążeń spowodowanych niezrównoważeniem i harmonicznymi.
→PROSTA KONFIGURACJA PLUG & PLAY
Umożliwia oszczędzającą czas konfigurację systemu monitorowania energii za pomocą wstępnie zmontowanych skrzynek wyjściowych.
→MONITOROWANIE JAKOŚCI ZASILANIA
Ciągły pomiar jakości zasilania. Unikanie wyłączeń instalacji dzięki ciągłej analizie i ostrzeganiu o odchyleniach.
→MONITOROWANIE TEMPERATURY
Bezpośredni pomiar za pomocą czujnika temperatury w obudowie umożliwia wczesne wykrywanie przeciążeń.
→POMIAR PRĄDU SZCZĄTKOWEGO
Ciągły pomiar prądu szczątkowego: wczesne wykrywanie awarii w instalacji elektrycznej.
→ROZSZERZONY POMIAR PRĄDU SZCZĄTKOWEGO (OPCJA)
Rozszerzenie pomiaru RCM dla pulsujących prądów AC do 20 kHz (typ B+) dla standardowych pomiarów i monitorowania zgodnie z normą IEC 62020.
→WEJŚCIE CYFROWE (OPCJONALNE)
Do rejestrowania dodatkowych wartości pomiarowych, np. zużycia sprężonego powietrza lub chłodziwa.

FUNKCJE I CECHY

•Urządzenie pomiarowe UMG 96RM-E lub UMG 806 (w zależności od typu)
•Pomiar prądu 3-fazowego i bezpośredni pomiar prądu przewodu neutralnego
•Pomiar prądu zwarciowego typu A z wbudowanym różnicowym przekładnikiem prądowym CT-AC RCM 35N
•Pomiar temperatury wewnętrznej skrzynki za pomocą czujnika PT100
•Wyjście zasilania zabezpieczone bezpiecznikami NH (maks. prąd w zależności od typu)
•Komunikacja: 1x RJ45 (Ethernet), 2x M12 (Modbus)
•Typ przetestowany zgodnie z normą DIN EN 61439
•Dowolnie wybierany kierunek wyprowadzenia kabla upraszcza instalację
•Wyświetlacz można obrócić o 180° w celu uzyskania prawidłowego wyświetlania bocznego
•Łatwa instalacja magistrali dzięki strukturze master-slave
•Oszczędność kosztów i adresów IP dzięki sieci RS485

WARIANTY I OPCJE

→OPCJA DI: WEJŚCIE IMPULSOWE DO DODATKOWYCH POMIARÓW
– Opcjonalne wejście cyfrowe do rejestrowania dowolnych zmiennych procesowych (np. sprężonego powietrza lub wody)
– Zmierzone wartości są standaryzowane i tymczasowo przechowywane w AKM
→OPCJA RCM PLUS: ROZSZERZONY POMIAR PRĄDU SZCZĄTKOWEGO
– Wykrywanie pulsujących prądów zwarciowych do 20 kHz (typ B+) zgodnie z IEC 62020
– Alternatywa dla pomiaru izolacji w systemach TN-S, a tym samym zmniejszenie nakładów na testowanie stałych instalacji elektrycznych w zakresie DGUV V3
→OPCJA DI: WEJŚCIE IMPULSOWE DO DODATKOWYCH POMIARÓW
– Opcjonalne wejście cyfrowe do rejestrowania dowolnych zmiennych procesowych (np. sprężonego powietrza lub wody)
– Zmierzone wartości są standaryzowane i tymczasowo przechowywane w AKM

NUMERY ARTYKUŁÓW

AKM RM-E-125
Z urządzeniem pomiarowym UMG 96RM-E –
maks. prąd wyjściowy 125 A

60.00.101


AKM RM-E-250
Z urządzeniem pomiarowym UMG 96RM-E –
maks. prąd wyjściowy 250 A

60.00.102


AKM RM-E-400
Z urządzeniem pomiarowym UMG 96RM-E –
maks. prąd wyjściowy 400 A

60.00.103


AKM RM-E-530
Z urządzeniem pomiarowym UMG 96RM-E –
maks. prąd wyjściowy 530 A

60.00.104


AKM 806-125
Z urządzeniem pomiarowym UMG 806 –
maks. prąd wyjściowy 125 A

60.00.105


AKM 806-250
Z urządzeniem pomiarowym UMG 806 –
maks. prąd wyjściowy 250 A

60.00.106


AKM 806-400
Z urządzeniem pomiarowym UMG 806 –
maks. prąd wyjściowy 400 A

60.00.107


AKM 806-530
Z urządzeniem pomiarowym UMG 806 –
maks. prąd wyjściowy 530 A

60.00.108