Jakość energii elektrycznej

Na życzenie klienta wykonujemy pomiary przenośnymi analizatorami parametrów sieci MRG firmy Janitza. 

Urządzenia te pozwalają nam analizować energię elektryczną pod kątem:

 • zawartości wyższych harmonicznych w sieci do 63 rzędu;

 • zapadów i zaników napięcia zasilającego;

 • kształtu napięcia zasilającego oraz pobieranego prądu;

 • stanów nieustalonych (przejściowych);

 • przepięć;

 • prądów udarowych;

 • zaburzeń napięcia;

Oprogramowanie wizualizacyjne GridVis firmy Janitza

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu GridVis jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować i wizualizować ponad 200 parametrów dotyczących energii elektrycznej, między innymi wyższe harmoniczne. Wbudowana wewnętrzna pamięć analizatorów parametrów sieci pozwala rejestrować wybrane parametry z częstotliwością 1 sek. lub uśredniać według potrzeb.

Zaawansowane algorytmy analizatorów parametrów sieci serii UMG pozwalają automatycznie rejestrować wszelkie anomalie i zaburzenia. (zapady, przepięcia, stany nieustalone). Funkcja automatycznego pre-triggera zapisze w pamięci wszystkie zaburzenia i wyświetli w formie tabeli oraz wykresu wraz z wieloma innymi parametrami jednocześnie, tak aby można było zidentyfikowa, skąd pochodzi zaburzenie, czy z wewnętrznej sieci zasilającej, czy z zewnątrz. Na podstawie uzyskanych wyników możemy określić, czy zasadne jest inwestowanie w filtry wyższych harmonicznych i inne urządzenia poprawiające jakość energii. 

Badamy jakość energii elektrycznej i mamy możliwość wygenerowania automatycznego raportu zgodności dostarczonej energii z normą EN 50160, która stanowi podstawę dotyczącą kontroli dostawcy energii w dowolnym zakresie czasu. 

System automatycznie sprawdzi wszystkie parametry zawarte w normie i wskaże punkty niezgodności. Ponieważ pomiar wykonywany jest analizatorem w klasie A, może być wykorzystywany do zgłoszenia w sprawie przyznania bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych dostawcy. 

Jednakże wymagania te nie są szczególnie rygorystyczne dla dostawcy. Liczne sytuacje, w których postanowienia normy nie są stosowane, mogą usprawiedliwiać większość występujących w praktyce przerw w zasilaniu i zaburzeń napięcia. Stąd wielu dostawców interpretuje wymagania normy EN 50160 jako w zasadzie informacyjne i nie przyjmuje odpowiedzialności za przekroczenie wartości dopuszczalnych.

Raport zgodności z normą EN 50160

Zapad napięcia zasilającego

Najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi jakości energii elektrycznej są aktualnie zapady i krótkie przerwy w zasilaniu. To one generują największe straty finansowe , ponieważ powodują zatrzymania w procesach produkcyjnych. Dlatego też na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwować można znaczący wzrost dostępnych rozwiązań technicznych eliminujących powyższe zjawiska. Ważnym aspektem stała się również konieczność identyfikacji oraz stała kontrola i pomiar tych zaburzeń. Tylko dokładna analiza tychże zaburzeń w postaci długości ich trwania oraz poziomu zapadów pozwala na wybór najlepszej metody i ekonomicznie uzasadnionej eliminacji powyższych zaburzeń. 

Zapady i krótkie przerwy w zasilaniu.

Dzięki nowoczesnym układom pomiarowym jesteśmy w stanie zidentyfikować te zaburzenia , które mają wpływ na dany układ elektrotechniczny. W sieci zasilającej mogą pojawiać się zapady , które nie będą powodowały zaburzeń pracy układów elektrotechnicznych. Kluczowym staje się identyfikacja tych zapadów, które powodują przestoje i przerwy w pracy danych urządzeń. Dlatego też tak bardzo istotne jest aby stale monitorować i rejestrować te zaburzenia występujące w sieci zasilającej. Porównując te dane z aktualnym stanem pracy urządzeń możemy zidentyfikować te zaburzenia , które wpływają negatywnie na pracę procesu produkcyjnego .   Znaczący wpływ na ciągłość procesów technologicznych mają zjawiska trwające od kilku milisekund do sekund. 

 

Główne przyczyny zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu:
załączanie odbiorników o dużej mocy ;
zwarcia w sieci zasilającej oraz zwarcia w systemie dystrybucji energii;
zmiana konfiguracji sieci ;
zmiany pracy obciążeń o charakterze biernym;

Przykładowy ekran z oprogramowania GridVis z listą zdarzeń w postaci zapadów napięcia. W tabeli znajdują się dokładne dane dotyczące czasu wystąpienia zapadu, długości trwania zapadu, wartości minimalnej i maksymalnej podczas tego zdarzenia oraz informacji na której fazie miało ono miejsce.

W sieci zasilającej może występować bardzo duża ilość zburzeń napięcia, które nie wpływają na pracę urządzeń oraz linii produkcyjnych. Aby móc określić jaki rodzaj zaburzenia powoduje zatrzymanie procesu produkcyjnego a tym samym wybrać odpowiednie rozwiązanie do ich eliminacji  , należałoby zainstalować analizatory parametrów sieci , które w sposób ciągły rejestrowałyby zaburzenia napięcia w postaci długości zapadu, napięcia min i max w czasie zapadu oraz czasu wystapienia zapadu.

Dopiero wtedy możliwe jest określenie , które z wystepujących zaburzeń powoduje zatrzymanie konkretnego procesu produkcyjnego, oraz zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania zapobiegawczego. 
 

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rozwiązań zabezpieczających układy zasilania maszyn i linii produkcyjnych przed zapadami napięcia, do najczęściej spotykanych należą:

 • układy DVR ( Dynamic Voltage Restorer) 

 • RUPS ( Rotary UPS ) - UPS z kołem zamachowym 

 • Statyczny UPS 

 • STATCOM SMES

 • Beztransformatorowy kompensator szeregowy 

Na podstawie danych zebranych podczas pomiarów u klienta, przygotowywany jest raport o aktualnym stanie jakości energii elektrycznej ze szczegółowym omówieniem każdego z powyższych aspektów. Na podstawie tego raportu i danych w nim zawartych proponowane są odpowiednie rozwiązania , które zapobiegają negatywnym skutkom złej jakości energii elektrycznej. Nasi klienci mogą liczyć na nasze doświadczenie oraz profesjonalne wsparcie techniczne. 

ACS SYSTEMS 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 21C , tel. 55 645 69 79 , fax. 55 279 62 91 email: biuro@acs-systems.pl