Jakość energii elektrycznej

Na życzenie klienta wykonujemy pomiary przenośnymi analizatorami parametrów sieci MRG firmy Janitza.

Urządzenia te pozwalają nam analizować energię elektryczną pod kątem:

 • zawartości wyższych harmonicznych w sieci do 63 rzędu;

 • zapadów i zaników napięcia zasilającego;

 • kształtu napięcia zasilającego oraz pobieranego prądu;

 • stanów nieustalonych (przejściowych);

 • przepięć;

 • prądów udarowych;

 • zaburzeń napięcia;

Oprogramowanie wizualizacyjne GridVis firmy Janitza

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu GridVis jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować i wizualizować ponad 200 parametrów dotyczących energii elektrycznej, między innymi wyższe harmoniczne. Wbudowana wewnętrzna pamięć analizatorów parametrów sieci pozwala rejestrować wybrane parametry z częstotliwością 1 sek. lub uśredniać według potrzeb. Jak zatem widać, pomiary jakości energii elektrycznej są naprawdę bardzo dokładne. Co więcej, pomagają one wychwycić wszelkie błędy w funkcjonowaniu instalacji, takie jak zapady napięcia, a tym samym – zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii. Warto zatem korzystać z takich urządzeń jak analizator jakości energii elektrycznej, który znacząco poprawia bezpieczeństwo korzystania z sieci.

 

Zaawansowane algorytmy analizatorów parametrów sieci serii UMG pozwalają automatycznie rejestrować wszelkie anomalie i zaburzenia, takie jak zapady napięcia, przepięcia czy stany nieustalone. Funkcja automatycznego pre-triggera zapisze w pamięci wszystkie nieprawidłowości i wyświetli w formie tabeli oraz wykresu wraz z wieloma innymi parametrami jednocześnie, tak aby można było zidentyfikować, skąd pochodzi zaburzenie – z wewnętrznej sieci zasilającej czy z zewnątrz. Na podstawie uzyskanych wyników możemy określić, czy zasadne jest inwestowanie w filtry wyższych harmonicznych w sieci i inne urządzenia poprawiające jakość energii elektrycznej.
 

Na czym polegają pomiary jakości energii elektrycznej?

Badamy jakość energii elektrycznej i mamy możliwość wygenerowania automatycznego raportu zgodności dostarczonej energii z normą EN 50160, która stanowi podstawę dotyczącą kontroli dostawcy energii w dowolnym zakresie czasu. Analizator jakości energii elektrycznej samoczynnie sprawdza wszelkie parametry zawarte w normie i wskaże punkty niezgodności. Ponieważ pomiar wykonywany jest analizatorem w klasie A, może być wykorzystywany do zgłoszenia w sprawie przyznania bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych dostawcy. Parametry jakościowe energii elektrycznej mają bowiem realny wpływ na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Wymagania te nie są jednak szczególnie rygorystyczne dla dostawcy. Liczne sytuacje, w których postanowienia normy nie są stosowane, mogą usprawiedliwiać większość występujących w praktyce przerw w zasilaniu i zaburzeń napięcia. Stąd wielu dostawców interpretuje wymagania normy EN 50160 jako w zasadzie informacyjne i nie przyjmuje odpowiedzialności za przekroczenie wartości dopuszczalnych. Warto zabezpieczyć się przed taką sytuacją, zaopatrując się w odpowiedni sprzęt, który jednoznacznie wykaże wszelkie uchybienia w jakości dostarczanej energii elektrycznej.

Raport zgodności z normą EN 50160

Zapad napięcia zasilającego

Najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi jakości energii elektrycznej są aktualnie zapady i krótkie przerwy w zasilaniu. To one generują największe straty finansowe, ponieważ powodują zatrzymania w procesach produkcyjnych. Dlatego też na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwować można znaczący wzrost dostępnych rozwiązań technicznych eliminujących powyższe zjawiska. Ważnym aspektem stała się również konieczność identyfikacji oraz stała kontrola i pomiar tych zaburzeń. Tylko dokładna analiza tychże zaburzeń w postaci długości ich trwania oraz poziomu zapadów pozwala określić parametry jakościowe energii elektrycznej oraz wybrać najlepszej metody i ekonomicznie uzasadnionej eliminacji powyższych zaburzeń.

Zapady i krótkie przerwy w zasilaniu.

Dzięki nowoczesnym układom pomiarowym jesteśmy w stanie zidentyfikować te zaburzenia, które mają wpływ na dany układ elektrotechniczny. W sieci zasilającej mogą pojawiać się zapady, które nie będą powodowały zaburzeń pracy układów elektrotechnicznych. Kluczowym staje się identyfikacja tych zapadów, które powodują przestoje i przerwy w pracy danych urządzeń. Dlatego też tak bardzo istotne jest, aby stale monitorować i rejestrować te zaburzenia występujące w sieci zasilającej. Porównując te dane z aktualnym stanem pracy urządzeń możemy zidentyfikować te zaburzenia, które wpływają negatywnie na pracę procesu produkcyjnego. Znaczący wpływ na ciągłość procesów technologicznych mają zjawiska trwające od kilku milisekund do sekund.

Główne przyczyny zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu:

 • Załączanie odbiorników o dużej mocy ;

 • Zwarcia w sieci zasilającej oraz zwarcia w systemie dystrybucji energii;

 • zmiana konfiguracji sieci ;

 • zmiany pracy obciążeń o charakterze biernym;

Przykładowy ekran z oprogramowania GridVis z listą zdarzeń w postaci zapadów napięcia. W tabeli znajdują się dokładne dane dotyczące czasu wystąpienia zapadu, długości trwania zapadu, wartości minimalnej i maksymalnej podczas tego zdarzenia oraz informacji, na której fazie miało ono miejsce.

W sieci zasilającej może występować bardzo duża ilość zburzeń napięcia, które nie wpływają na pracę urządzeń oraz linii produkcyjnych. Aby móc określić, jaki rodzaj zaburzenia powoduje zatrzymanie procesu produkcyjnego, a tym samym wybrać odpowiednie rozwiązanie do ich eliminacji, należałoby zainstalować analizatory parametrów sieci, które w sposób ciągły rejestrowałyby zaburzenia napięcia w postaci długości zapadu, napięcia min. i max. w czasie zapadu oraz czasu wystąpienia zapadu.

Dopiero wtedy możliwe jest określenie, które z występujących zaburzeń powoduje zatrzymanie konkretnego procesu produkcyjnego oraz zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania zapobiegawczego.

 

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rozwiązań zabezpieczających układy zasilania maszyn i linii produkcyjnych przed zapadami napięcia, a do najczęściej spotykanych należą:

 • układy DVR ( Dynamic Voltage Restorer) 

 • RUPS ( Rotary UPS ) - UPS z kołem zamachowym 

 • Statyczny UPS 

 • STATCOM SMES

 • Beztransformatorowy kompensator szeregowy 

Na podstawie danych zebranych podczas pomiarów u klienta, przygotowywany jest raport o aktualnym stanie jakości energii elektrycznej ze szczegółowym omówieniem każdego z powyższych aspektów. Na podstawie tego raportu i danych w nim zawartych proponowane są odpowiednie rozwiązania, które zapobiegają negatywnym skutkom złej jakości energii elektrycznej. Nasi klienci mogą liczyć na nasze doświadczenie oraz profesjonalne wsparcie techniczne.

ACS SYSTEMS 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 21C , tel. 55 645 69 79 , fax. 55 279 62 91 email: biuro@acs-systems.pl