Żeby zapewnić swojemu przedsiębiorstwu prawidłowe funkcjonowanie, należy dbać o wysoką jakość energii elektrycznej. Sprawdzenie sprawności sieci polega na dokonaniu odpowiednich pomiarów za pomocą specjalnego sprzętu. Na życzenie klienta wykonujemy pomiary, wykorzystując w tym celu m.in. najlepszej klasy przenośny analizator jakości energii elektrycznej sieci MRG firmy Janitza. Stosowane przez nas urządzenia słyną ze swojej niezawodności, dzięki czemu możemy zagwarantować również niezawodność naszych usług. Badamy parametry jakościowe energii elektrycznej pod kątem:

 • zawartości wyższych harmonicznych w sieci do 63 rzędu;

 • zapadów i zaników napięcia zasilającego;

 • kształtu napięcia zasilającego oraz pobieranego prądu;

 • stanów nieustalonych (przejściowych);

 • przepięć;

 • prądów udarowych;

 • zaburzeń napięcia;

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu GridVis jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować i wizualizować ponad 200 parametrów dotyczących energii elektrycznej, między innymi wyższe harmoniczne. Wbudowana wewnętrzna pamięć analizatorów parametrów sieci pozwala rejestrować wybrane parametry z częstotliwością 1 sek. lub uśredniać według potrzeb. Jak zatem widać, pomiary jakości energii elektrycznej są naprawdę bardzo dokładne. Co więcej, pomagają one wychwycić wszelkie błędy w funkcjonowaniu instalacji, takie jak zapady napięcia, a tym samym – zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii. Warto zatem korzystać z takich urządzeń jak analizator jakości energii elektrycznej, który znacząco poprawia bezpieczeństwo korzystania z sieci.

Trzeba naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne są pomiary jakości energii elektrycznej. Zaawansowane algorytmy analizatorów parametrów sieci serii UMG pozwalają automatycznie rejestrować wszelkie anomalie i zaburzenia, takie jak zapady napięcia, przepięcia czy stany nieustalone. Funkcja automatycznego pre-triggera zapisze w pamięci wszystkie nieprawidłowości i wyświetli w formie tabeli oraz wykresu wraz z wieloma innymi parametrami jednocześnie, tak aby można było zidentyfikować, skąd pochodzi zaburzenie – z wewnętrznej sieci zasilającej czy z zewnątrz. Na podstawie uzyskanych wyników możemy określić, czy zasadne jest inwestowanie w filtry wyższych harmonicznych w sieci i inne urządzenia poprawiające jakość energii elektrycznej.

Na czym polegają pomiary jakości energii elektrycznej?

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu GridVis jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować i wizualizować ponad 200 parametrów dotyczących energii elektrycznej, między innymi wyższe harmoniczne. Wbudowana wewnętrzna pamięć analizatorów parametrów sieci pozwala rejestrować wybrane parametry z częstotliwością 1 sek. lub uśredniać według potrzeb. Jak zatem widać, pomiary jakości energii elektrycznej są naprawdę bardzo dokładne. Co więcej, pomagają one wychwycić wszelkie błędy w funkcjonowaniu instalacji, takie jak zapady napięcia, a tym samym – zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii. Warto zatem korzystać z takich urządzeń jak analizator jakości energii elektrycznej, który znacząco poprawia bezpieczeństwo korzystania z sieci.

Trzeba naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne są pomiary jakości energii elektrycznej. Zaawansowane algorytmy analizatorów parametrów sieci serii UMG pozwalają automatycznie rejestrować wszelkie anomalie i zaburzenia, takie jak zapady napięcia, przepięcia czy stany nieustalone. Funkcja automatycznego pre-triggera zapisze w pamięci wszystkie nieprawidłowości i wyświetli w formie tabeli oraz wykresu wraz z wieloma innymi parametrami jednocześnie, tak aby można było zidentyfikować, skąd pochodzi zaburzenie – z wewnętrznej sieci zasilającej czy z zewnątrz. Na podstawie uzyskanych wyników możemy określić, czy zasadne jest inwestowanie w filtry wyższych harmonicznych w sieci i inne urządzenia poprawiające jakość energii elektrycznej.

Raport zgodności z normą EN 50160

Zapady i krótkie przerwy w zasilaniu.

Najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi jakości energii elektrycznej są aktualnie zapady i krótkie przerwy w zasilaniu. To one generują największe straty finansowe, ponieważ powodują zatrzymania w procesach produkcyjnych. Dlatego też na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwować można znaczący wzrost dostępnych rozwiązań technicznych eliminujących powyższe zjawiska. Ważnym aspektem stała się również konieczność identyfikacji oraz stała kontrola i pomiar tych zaburzeń. Tylko dokładna analiza tychże zaburzeń w postaci długości ich trwania oraz poziomu zapadów pozwala określić parametry jakościowe energii elektrycznej oraz wybrać najlepszej metody i ekonomicznie uzasadnionej eliminacji powyższych zaburzeń.

Dzięki nowoczesnym układom pomiarowym jesteśmy w stanie zidentyfikować te zaburzenia, które mają wpływ na dany układ elektrotechniczny. W sieci zasilającej mogą pojawiać się zapady, które nie będą powodowały zaburzeń pracy układów elektrotechnicznych. Kluczowym staje się identyfikacja tych zapadów, które powodują przestoje i przerwy w pracy danych urządzeń. Dlatego też tak bardzo istotne jest, aby stale monitorować i rejestrować te zaburzenia występujące w sieci zasilającej. Porównując te dane z aktualnym stanem pracy urządzeń możemy zidentyfikować te zaburzenia, które wpływają negatywnie na pracę procesu produkcyjnego. Znaczący wpływ na ciągłość procesów technologicznych mają zjawiska trwające od kilku milisekund do sekund.

Główne przyczyny zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu:

 • Załączanie odbiorników o dużej mocy ;

 • Zwarcia w sieci zasilającej oraz zwarcia w systemie dystrybucji energii;

 • zmiana konfiguracji sieci ;

 • zmiany pracy obciążeń o charakterze biernym;

Przykładowy ekran z oprogramowania GridVis z listą zdarzeń w postaci zapadów napięcia. W tabeli znajdują się dokładne dane dotyczące czasu wystąpienia zapadu, długości trwania zapadu, wartości minimalnej i maksymalnej podczas tego zdarzenia oraz informacji, na której fazie miało ono miejsce.

W sieci zasilającej może występować bardzo duża ilość zburzeń napięcia, które nie wpływają na pracę urządzeń oraz linii produkcyjnych. Aby móc określić, jaki rodzaj zaburzenia powoduje zatrzymanie procesu produkcyjnego, a tym samym wybrać odpowiednie rozwiązanie do ich eliminacji, należałoby zainstalować analizatory parametrów sieci, które w sposób ciągły rejestrowałyby zaburzenia napięcia w postaci długości zapadu, napięcia min. i max. w czasie zapadu oraz czasu wystąpienia zapadu. Dopiero wtedy możliwe jest określenie, które z występujących zaburzeń powoduje zatrzymanie konkretnego procesu produkcyjnego oraz zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania zapobiegawczego.

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rozwiązań zabezpieczających układy sieciowe, takich jak filtry wyższych harmonicznych czy urządzenia chroniące zasilanie maszyn i linie produkcyjne przed zapadami napięcia. Do najczęściej spotykanych należą:

 • układy DVR ( Dynamic Voltage Restorer) 

 • RUPS ( Rotary UPS ) – UPS z kołem zamachowym 

 • Statyczny UPS 

 • STATCOM SMES

 • Beztransformatorowy kompensator szeregowy 

Na podstawie danych zebranych podczas pomiarów u klienta, przygotowywany jest raport o aktualnym stanie jakości energii elektrycznej ze szczegółowym omówieniem każdego z powyższych aspektów. Na podstawie tego raportu i danych w nim zawartych proponowane są odpowiednie rozwiązania, które zapobiegają negatywnym skutkom złej jakości energii elektrycznej i gwarantują m.in. prawidłowe harmoniczne w sieci. Nasi klienci mogą liczyć na nasze doświadczenie oraz profesjonalne wsparcie techniczne.