Zasilacz buforowy Janitza PowerToStore z kondensatorami 15.06.405

ZASTOSOWANIE:
•Zwykle używany do mostkowania krótkotrwałych przerw
Współpracuje ze zintegrowanymi ultrakondensatorami jako magazynem energii
W przypadku przerwy w zasilaniu energia z ultrakondensatorów jest uwalniana w kontrolowany sposób
Moduł buforowy zasila ładunek aż do całkowitego rozładowania
Czas buforowania zależy od poziomu naładowania kondensatora i prądu rozładowania
Może być podłączony do sieci tylko z urządzeniami 24 V

Opis

GŁÓWNE CECHY:
•Bezobsługowy przez cały okres użytkowania
•Kompaktowy, wbudowany w obudowę
•Odporny na głębokie ładowanie, a zatem nieograniczona pojemność magazynowania
•Możliwość pracy w ekstremalnych temperaturach
•Brak gazowania, dzięki czemu można go instalować w hermetycznych obudowach
•Szybka dostępność dzięki krótkiemu czasowi ładowania po rozładowaniu