Modem LTE Janitza – EasyGateway V50 15.06.110

EasyGateway V50 łączy urządzenia pomiarowe UMG z interfejsem Ethernet z komputerem przez sieć LTE

Opis produktu

Modem LTE EasyGateway V50 Połączenie danych i proste uruchomienie

• Bramka komunikacyjna do komunikacji bezprzewodowej i przewodowej

• EasyGateway V50 łączy urządzenia pomiarowe UMG z interfejsem Ethernet z komputerem PC za pośrednictwem sieci LTE

• Oprogramowanie do monitorowania sieci energetycznej GridVis® zawiera sterownik, który umożliwia proste nawiązanie połączenia z urządzeniami pomiarowymi przez V50

• Połączenie EasyGateway z urządzeniem pomiarowym

• Konfiguracja urządzenia pomiarowego w GridVis® i wybór komunikacji EasyGateway

• Konieczna aktywacja połączenia przez GridVis®

• Nadaje się do: UMG 604-PRO, UMG 605-PRO, UMG 96RM-E, UMG 509-PRO i UMG 512-PRO

• Połączenie następujących urządzeń przez RS485 (maks. 10–15 urządzeń): UMG 96-PA, UMG 96-PA -MID, UMG 96-PA-MID, UMG 96 PQ-L, UMG 96RM-CBM, UMG 103-CBM