Licznik K’electric KE-N5 MID 195550

4 kwadrantowy, 2 taryfowy licznik energii elektrycznej z certyfikatem MID przeznaczony do pomiarów parametrów elektrycznych w sieciach trójfazowych AC. Wyposażony w 2 wyjścia impulsowe (zgodnymi z IEC 62053-31). Posiada wbudowane złącze podczerwieni do rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne.

 • pomiar poprzez przekładniki ../5 A
 • wskazanie błędnej kolejności faz
 • 8 cyfrowy wywietlacz LCD z zielonym podświetleniem
 • wskazanie braku napięcia na danej fazie
 • Energia czynna dokładność Class B (1%) zgodnie z  EN 50470-3
 • Energia bierna dokładność Class 2 zgodnie z EN 62053-23
 • złącze podczerwieni do współpracy z modułami komunikacyjnymi
 • wskazanie mocy czynnej/biernej dostarczonej/oddanej na wyśiwetlaczu licznika
 • Energia czynna pobrana oraz oddana dla dwóch taryf T1 i T2 dostępna z poziomu wyświetlacza
 • zabezpieczenie zacisków z możliwością plombowania
 • Certyfikat MID

Licznik K’electric KE-N5 MID