Licznik energii K’electric KE-S63 MID M-Bus 195632

4 kwadrantowy licznik energii elektrycznej z certyfikatem MID przeznaczony do pomiarów parametrów elektrycznych w sieciach trójfazowych AC. Pomiar bezpośredni do 63 A. Wyposażony w czytelny 9 cyfrowy wyświetlacz LCD. Występuje w 3 wariantach: wersja z komunikacją Modbus , wersja z komunikacją M-bus oraz wersja z 2 wyjściami impulsowymi (zgodnymi z IEC 62053-31).

  • pomiar bezpośredni do 63 A
  • wskazanie błędnej kolejności faz
  • 9 cyfrowy wywietlacz LCD
  • możliwość dowolnej konfiguracji wartości przekładników w zakresie 10000/5 dla …/5A z krokiem 5A oraz 2000/1 dla …/1A z krokiem co 1A.
  • wskazanie braku napięcia na danej fazie
  • Energia czynna dokładność Class B (1%) zgodnie z  EN 50470-3
  • Energia czynna pobrana oraz oddana dla dwóch taryf T1 i T2 dostępna z poziomu wyświetlacza
  • zabezpieczenie zacisków z możliwością plombowania
  • Certyfikat MID

Licznik energii K’electric KE-S63 MID M-Bus