K’electric Moduł KNX 195583

W ofercie firmy K’Electric komunikacja odgrywa kluczową rolę. Możliwość rozbudowy liczników o moduły komunikacyjne otwiera nowe możliwości dla użytkowników. Modułu komunikacyjne przeznaczone są do rozbudowy liczników serii KE-N oraz KE-W. Komunikują się z licznikami poprzez wbudowane złącze podczerwieni.

Protokół KNX jest szeroko stosowanym protokołem w aplikacjach automatyki budynkowej. Moduł służy do podłączenia licznika energii do sieci KNX. Zasilanie modułu zapewnione jest przez łącze KNX. Do działania potrzebna jest jedynie dwużyłowa skrętka komunikacyjna. Moduł dostarczany jest wraz z aplikacją ETS3 służącą do konfiguracji modułu. Za pomocą modułu KNX transmitowane są następujące parametry: energia czynna/bierna , moc czynna/bierna/pozorna , napięcie , natężenie, cos phi, częstotliwość. Transmisja odbywać się może w trybie „na żądanie” oraz „automatycznie” w odstępach zadanej wartość energii czynnej (np. komunikat co 10 kWh). Dostępne są również bajty statusu. Rejestry energii wysyłane są jako typ float (EIS9).